نگاهی به برنامه های امروز رادیو خوزستان 28 فروردین 97

به گزارش سرویس خبر تفریحی و لینک شارژ به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، لیست پخش برنامه های رادیویی خوزستان 28 فروردین ماه به شرح ذیل می باشد:

خبر سراسری ۰۰:۰۰
شب های ایران ۰۰:۳۰
تصنیف و ترانه ۰۲:۰۰
رنگین کمان همدلی ۰۳:۰۰
سخنرانی مناسبتی ۰۳:۳۵
آوای کتاب ۰۳:۴۵
بانگ نای ۰۴:۱۵
افلاکیان ۰۴:۳۵
قرآن و زندگی ۰۴:۵۵
در اشتیاق سپیده ۰۵:۰۰
جزء خوانی قرآن کریم ۰۵:۳۰
در اشتیاق سپیده ۰۵:۳۶
حدیث آرزومندی ۰۵:۴۵
مراسم اذان صبح ۰۵:۴۶
قرائت یک حزب قرآن ۰۵:۵۰
سرود ۰۶:۰۰
سرود ۰۶:۲۰
ایستگاه نووجوونی ۰۶:۳۵
پخش صدا ۰۶:۵۵
خبر سراسری ۰۷:۰۰
طلوع صبح ۰۷:۱۰
خبر سراسری ۰۸:۰۰
پیام خوزستان ۰۸:۳۵
پزشک خانواده ۰۸:۴۵
پخش صدا ۰۹:۱۵
خبر ۹۰ثانیه ای ۰۹:۲۱
خانه سبز ۰۹:۳۰
سلام کوچولو ۱۰:۱۵
پیام خوزستان ۱۰:۳۰
تندرستی ۱۰:۴۰
خبر استانی ۱۰:۴۵
احلی ساعه و یاکم ۱۱:۰۰
میز گرد هفته ۱۲:۰۰
نگاه نو ۱۲:۳۰
خبر ۹۰ثانیه ای ۱۲:۵۱
میزگرد هفته ۱۳:۰۰
ایراندخت ۱۳:۳۵
یک روز یک کتاب ۱۳:۵۰
پخش صدا ۱۴:۴۵
پزشک خانواده ۱۵:۰۰
ذره بین ۱۵:۱۵
قند و عسل ۱۵:۳۰
خبر استانی ۱۶:۰۰
پخش صدا ۱۶:۱۵
صدای پای کارون ۱۶:۳۰
خبر استانی ۱۷:۳۰
تندرستی(تکرار) ۱۸:۰۰
مراسم اذان مغرب ۱۸:۱۰
پاتوق جوونی ۱۸:۱۵
خبر ۹۰ثانیه ای ۱۸:۲۸
پیام خوزستان ۱۸:۴۵
تصنیف و ترانه ۱۹:۰۰
رنگین کمان همدلی ۲۰:۰۰
زلال جاری ۲۰:۲۵
پخش صدا ۲۰:۴۰
خبر استانی عربی ۲۰:۴۵
مساء الخیر ۲۱:۰۰
قصه و حکایه ۲۲:۰۰
احکام و شریعه ۲۲:۱۵
شب فیروز ه ای ۲۲:۳۰
خبر ۹۰ثانیه ای ۲۳:۰۰
موسیقی شب ۲۳:۰۵
توضیح المسائل ۲۳:۱۵
لحظه های اجابت و مراسم اذان ظهر ۲۳:۴۵